Kamera Hamnet

Dostępna kamera na stacji pogody SQ2YC-WX jest na próbach i w trakcie dopracowywania optymalnych parametrów wysyłanego obrazu.

Do oglądania obrazu z kamery potrzebna jest VLC wtyczka do przeglądraki która jest dostępna razem z programem VLC:  http://www.videolan.org/vlc/download-windows.html

Można odtwarzac w programien VLC strumień z kamery podając adres:

rtsp://44.165.33.133:554/Streaming/Channels/2